Client: Lifebuoy Vietnam
Agency: Creativehunts Vietnam
Script: Mai Ngọc Nhân (Jay 17)
Illustrated: Vũ Mini 
Told by Lifebuoy
"Đợi đến lúc an toàn"  là câu chuyện không của riêng ai, nhưng không phải ai cũng nhận ra mình là một phần của câu chuyện ấy. 
Một câu chuyện không có bắt đầu, và buồn hơn, vẫn chưa có kết thúc. 
Một câu chuyện về một sự chờ đợi, tưởng chừng như hữu hạn nhưng vì sự vô tình của chúng ta mà biến thành trăm năm.
Dù chúng ta là ai trong một thế giới rộng lớn này, chúng ta đều được quyền cảm thấy an toàn trong tình yêu của mình.


English Version:

𝗪𝗵𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘄𝗮𝘀 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘇𝗲𝗱.
Tình yêu, cũng như sự an toàn, không phân biệt và kì thị bất kì ai. ❤


Thanks for watching! 
View more projects at:


You may also like

Back to Top